Termeni și condiții

Acest website este operat de Magneturism SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Str. Av Lt. Garofeanu nr. 18, România, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/4542/14.04.2015, cod unic de înregistrare 34368725 (denumită în continuare „Magneturism”), adresa de e-mail office-at- vacantaintoscana.ro.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest website. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile sale. Magneturism își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile.

  1. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul și materialele publicate pe website-ul Vacanță în Toscana sunt integral în proprietatea exclusivă a Magneturism. Folosirea, fără acordul expres al Magnetursim, a oricărui material publicat pe acest website, se pedepsește conform legii. Denumirile “Magneturism” și “Vacanță în Toscana” și reprezentarea grafică corespunzătoare brandului “Vacanță în Toscana”, deținut de Magneturism, sunt mărci înregistrate ale Magneturism SRL.

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Magneturism SRL este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scop de reclamă, de marketing și de publicitate. Magneturism va putea trimite newslettere și alte informații cu caracter promoțional și comercial, cu respectarea strictă a prevederilor legale, numai după obținerea consimțământului dumneavoastră expres în acest sens.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată și completată, Magnetursim și/sau, după caz, persoanele împuternicite de aceasta au obligația de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Prin completarea formularelor specifice de pe website, vă exprimați consimțământul expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către Magneturism și/sau, după caz, de către persoanele împuternicite de aceasta, și de către partenerii contractuali ai acesteia (mai exact structurile turistice), în scopurile menționate.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi, respectiv dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către Magneturism. De asemenea, aveți dreptul de a solicita în orice moment ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, precum și încetarea prelucrării acestora în scop de marketing direct și publicitate. Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate și datate, transmisă la sediul Magneturism sau pe adresa office-at-vacantaintoscana.ro.

Refuzul furnizării datelor solicitate de către Magneturism pentru efectuarea unei cereri de ofertă, determină imposibilitatea Magneturism de a trimite cererea dumneavoastră către structurile turistice care vă interesează.

  1. Despre informațiile prezentate in website

Informațiile din website sunt puse la dispoziție de structurile turistice prezentate. Magneturism verifică prin reprezentatul său fiecare structură turistică în parte, totuși nu își asuma nici o responsabilitate pentru nici o inadvertență care a fost inclusă în informațiile furnizate de către structurile turistice.

Utilizatorii pot solicita informații suplimentare despre ofertele afișate în website, completând formularul de cerere de informații către structurile turistice care îi interesează. Formularul va fi trimis automat către structura turistică aleasă.

  1. Legislația aplicabilă și jurisdicție

Utilizarea website-ului este guvernată de legislaţia română în vigoare.